Instruktori sa dozvolom za rad

Instruktori sa dozvolom za rad

Br. Ime i prezime Važi do:
1/ 2014 Marina I. Matić 04.03.2017.
2/ 2014 Biljana P. Kovačević 04.03.2017.
3/2014 Slavica M. Gutić 07.03.2017.
6/2014 Spomenka S.  Đurđević 07.03.2017.
7/2014 Vera M. Nikolić 07.03.2017.
8/2014 Vesna Ž.Nikolić Ristanović 07.03.2017.
9/2014 Aleksandra  Ristić 07.03.2017.
10/2014 Aleksandra B. Mitić 07.03.2017.
11/2014 Ivana P. Nikolić 07.03.2017.
12/2014 Marija M. Janošević 07.03.2017.
13/2014 Slađana LJ. Matić 07.03.2017.
14/2014 Dragana M. Krstić 07.03.2017.
15/2014 Maja D. Štrbac 07.03.2017.
16/2014 Vidosava Ž. Starović 07.03.2017.
18/2014 Olivera V.Cvetojević 09.03.2017
21/2014 Hristina D. Petrović 09.03.2017
22/2014 Marijana V. Milutinović 09.03.2017
23/2014 Snežana M. Anđelković 15.03.2017
26/2014 Maja G.Đorđević 15.03.2017
27/2014 Dragica J. Kumrić 19.03.2017
28/2014 Vesna T. Jurlina Bogićević 19.03.2017
29/2014 Dragica S. Jovanović 19.03.2017
30/2014 Nataša S. Stanković 20.03.2017
31/2014 Olivera  D.  Ivanović 20.03.2017
32/2014 Tamara M.Tomić 21.03.2017
34/2014 Jasmina M. Đerić 25.03.2017
35/2014 Nešica M. Ilić 25.03.2017
36/2014 Milica S. Ivković 25.03.2017
37/2014 Violeta S. Nikolić 25.03.2017
38/2014 Božidar P. Ljubisavljević 25.03.2017
39/2014 Mirjana N. Novaković 25.03.2017
40/2014 Jelena N. Bilčar 29.03.2017
41/2014 Ana M. Avramović 29.03.2017
43/2014 Vera D. Todorović 29.03.2017
44/2014 Radmila N Radomilović 29.03.2017
45/2014 Svetlana P Radosavljević 02.04.2017
46/2014 Tatjana B Stošić 02.04.2017
47/2014 Slađana J. Mitić 02.04.2017
48/2014 Marija S.  Rakić Panić 02.04.2017
49/2014 Olivera B. Nušić 02.04.2017
50/2014 Gordana N. Knežević 02.04.2017
51/2014 Marijana M. Rodić 02.04.2017
52/2014 Jelena D. Marković 02.04.2017
53/2014 Mirjana K. Radak 06.04.2017
56/2014 Marija B. Šurlan 07.04.2017
59/ 2014 Slavica B. Perić 22.04.2017
60/ 2014 Sanja M. Kuzmanović 03.05.2017
61/2014 Igor M Petrović 06.05.2017
62/2014 Mirjana S. Petrović 16.05.2017
63/2014 Slobodanka M. Šakić 14.06.2017
64/2014 Milica V. Miletić 16.06.2017
65/2014 Milica M. Zorić 05.07.2017
66/2014 Slavica S. Stošić 05.07.2017
67/2014 Nadica Z.Živanović 05.07.2017
70/2014 Ivana D. Tošić 28.08.2017
71/2014 Irena R. Kojić 12.09.2017
72/2014 Tatjana A. Gutić 04.10.2017
73/2014 Nataša M. Uzelac 04.10.2017
74/2014 Ivana M. Marković 11.10.2017
75/2014 Marija J Halupka 18.10.2017
76/2014 Dragana V. Velev 18.10.2017
77/2014 Jelena S. Stojanović Zavrl 18.10.2017
78/2014 Gordana A. Milivojević 18.10.2017
79/2014 Jelica Đ Jovanović 22.10.2017
80/ 2014 Milica J. Malenić 25.10.2017
81/2014 Milena S. Vladisavljević 30.10.2017
82/2014 Vladimir M. Gerga 27.11.2017
83/2014 Bojan V. Petrović 27.11.2017
84/2014 Andrej V. Jovanović 27.11.2017
85/2014 Ana M. Savić 17.12.2017
86/2014 Vesna V. Vujić 22.12.2017
01/2015 Marko M.Teodorski 25.01.2018
02/2015 Aleksandar B. Nikolić 25.01.2018
03/2015 Snežana K. Obradović 07.02.2018
04/2015 Anita R. Salihbegović 25.03.2018
05/2015 Sanja B. Drobnjaković 28.03.2018
06/ 2015 Tatjana Đ. Antonić 28.03.2018
07/2015 Jelena N. Marić 28.03.2018
08/2015 Suzana Đ Jaković 02.04.2018
09/2015 Jasmina A. Đorđević 22.04.2018
11/2015 Ljiljana V. Gugić 24.10.2018.
12/2015 Nataša A. Stajčić 01.11.2018.
13/2015 Olivera M. Ivanović 13.12.2018.
14/2015 Hilda, S. Ril 08.12.2018.
15/2015 Olga D. Hrvaćanin 12.09.2018.
01/16 Maja M.Regoje 19.03.2019.
02/16 Branko J. Ilić 19.03.2019.
03/16 Branka B. Tomanović 23.04.2019.
04/16 Marija B. Bukarac 23.04.2019.
05/16 Aleksandra A. Odincova 23.04.2019.
06/16 Ivana M. Nikolić 23.04.2019.
07/16 Svetlana T. Stojanović 01.06.2019.
08/16 Dorotea T. Vejnović 12.08.2019
09/16 Nevena M. Đukanović 14.11.2019
10/16 Ivana I. Ranković 14.11.2019
11/16 Jelena M. Lađarević 29.11.2019.
01/17 Emina S. Popović 28.01.2020.
02/17 Radmila Ž. Roksandić-Živković 28.01.2020.