Instruktori sa dozvolom za rad

Instruktori sa dozvolom za rad

Br. Ime i prezime Važi do:
5/2017 Slavica M. Gutić 19.04.2020.
6/2017 Spomenka S.  Đurđević 19.04.2020.
10/2017 Vera M. Nikolić 12.06.2020
7/2017 Dragica J. Kumrić 29.05.2020
9/2017 Marija, Rakić, Panić 12.06.2020
11/2017 Nešica M. Ilić 12.06.2020
12/2017 Milica S. Ivković 12.06.2020
13/2017 Violeta S. Nikolić 12.06.2020
14/2017 Božidar P. Ljubisavljević 12.06.2020
0079/16 Nataša M. Popović 1.3.2020
74/2014 Ivana M. Marković 11.10.2017
75/2014 Marija J Halupka 18.10.2017
76/2014 Dragana V. Velev 18.10.2017
77/2014 Jelena S. Stojanović Zavrl 18.10.2017
78/2014 Gordana A. Milivojević 18.10.2017
79/2014 Jelica Đ Jovanović 22.10.2017
80/ 2014 Milica J. Malenić 25.10.2017
81/2014 Milena S. Vladisavljević 30.10.2017
82/2014 Vladimir M. Gerga 27.11.2017
83/2014 Bojan V. Petrović 27.11.2017
84/2014 Andrej V. Jovanović 27.11.2017
85/2014 Ana M. Savić 17.12.2017
86/2014 Vesna V. Vujić 22.12.2017
01/2015 Marko M.Teodorski 25.01.2018
02/2015 Aleksandar B. Nikolić 25.01.2018
03/2015 Snežana K. Obradović 07.02.2018
04/2015 Anita R. Salihbegović 25.03.2018
05/2015 Sanja B. Drobnjaković 28.03.2018
06/ 2015 Tatjana Đ. Antonić 28.03.2018
07/2015 Jelena N. Marić 28.03.2018
08/2015 Suzana Đ Jaković 02.04.2018
09/2015 Jasmina A. Đorđević 22.04.2018
11/2015 Ljiljana V. Gugić 24.10.2018.
12/2015 Nataša A. Stajčić 01.11.2018.
13/2015 Olivera M. Ivanović 13.12.2018.
14/2015 Hilda, S. Ril 08.12.2018.
15/2015 Olga D. Hrvaćanin 12.09.2018.
01/16 Maja M.Regoje 19.03.2019.
02/16 Branko J. Ilić 19.03.2019.
03/16 Branka B. Tomanović 23.04.2019.
04/16 Marija B. Bukarac 23.04.2019.
05/16 Aleksandra A. Odincova 23.04.2019.
06/16 Ivana M. Nikolić 23.04.2019.
07/16 Svetlana T. Stojanović 01.06.2019.
08/16 Dorotea T. Vejnović 12.08.2019
09/16 Nevena M. Đukanović 14.11.2019
10/16 Ivana I. Ranković 14.11.2019
11/16 Jelena M. Lađarević 29.11.2019.
01/17 Emina S. Popović 28.01.2020.
02/17 Radmila Ž. Roksandić-Živković 28.01.2020.
24/17 Helena P. Rill 1.3.2020.
017/02 Marko M. Đuričić 29.05.2020.
166 Aleksandra Đ. Takači 8.07.2020.
281 Jasmina M. Đerić 2.08.2020.
185 Marija D. Obradović 2.08.2020.
17 Aleksandra B. Mitić 2.08.2020.
290 Slavica B. Perić 16.09.2020.
0035/15 Snežana D. Ćujić 16.09.2020.