Bosiljka Janjušević, “Zašto treba da meditirate”, Dijabetes, mart/april 2015.

Bosiljka Janjušević, sertifikovana instruktorka Joga saveza Srbije,“Zašto treba da meditirate”, Dijabetes, mart/april 2015.

Bosiljka Janjušević, Joga savez Srbije, 2015