Organi JSS

1. Skupština Joga Saveza Srbije

2. Upravni odbor JSS:

– Vera Milićević
– Aleksandra Mitić
– Vida Arambašić

3. Nadzorni odbor JSS:

– Mr Ljiljana Filipović
– Dr Branka Novaković
– Dr Zorica Popović

4. Generalni sekretar:

– Aleksandra Mitić, MA

5. Predsednica JSS:

– Vera Milićević

6. Počasni predsednik JSS:

– Prof. dr Predrag K. Nikić

 

Osnivač i počasni predsednik Joga Saveza Srbije prof. dr Predrag (Krsto) Nikić decenijama se bavi praktikovanjem joge i stručnim osposobljavanjem mladih instruktora joge. Magistrirao je na smeru Psihologija i antropologija religije, kao i na smeru za menadžment, a doktorirao na temu uticaja emocionalne inteligencije. Stručno se usavršavao na Univerzitetu i Institutu Patanjđali u Indiji radeći svoje postdoktorsko istraživanje izučavajući koncept joga inteligencije. Dalje stučno usavršavanje nastavlja na Univerzitetu Vivekananda u Indiji, radeći još jedno postdoktorsko istraživanje iz oblasti joga inteligencije u saradnji sa matičnim naučnim Institutom. Autor je više knjiga i naučnih radova iz oblasti joge. Trenutno u funkciji Predsednika Skupštine Evropske joga federacije.

Prof. dr Predrag K. Nikić je međunarodni Majstor joge i rukovodilac programa stručnog osposobljavanja instruktora joge, univerzitetski je profesor, osnivač i počasni predsednik Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, međunarodni savetnik Evropskog joga saveta Internacionalne joga federacije, član Skupštine Internacionalne joga federacije i počasni predsednik Svetske komisije za naučna istraživanja joge. Glavni je urednik naučnog časopisa o jogi “Smisao”. Član je redakcije Journal of Yoga and Physiotherapy (http://www.juniperpublishers.com/jyp/editorialboard.php). Dobitnik je prestižnog priznanja Padma Shri u oblasti joge za 2016. godinu, nagradu koju dodeljuje Vlada Indije za poseban doprinos.

Vidi više