Organi JSS

1. Скупштина Јога савеза Србије

2. Управни одбор JСС:

– Вера Милићевић
– Проф. др Весна Хабић
– Ивана Минић

3. Надзорни одбор JСС:

– Др Тамара Томић
– Др Бранка Новаковић
– Др Зорица Поповић

4. Генерални секретар:

– Проф. др Весна Хабић

5. Председница ЈСС:

– Вера Милићевић

6. Почасни председник JСС:

– Проф. др Предраг К. Никић

7. Лице надлежно за заштиту података о личности:

– Ивана Минић, 064 12 44 336

 

Osnivač i počasni predsednik Joga Saveza Srbije prof. dr Predrag Nikić decenijama se bavi praktikovanjem joge i stručnim osposobljavanjem mladih instruktora joge. Usavršavao se na smeru Psihologija i antropologija religije, kao i na smeru za menadžment, a doktorirao na temu uticaja emocionalne inteligencije. Stručno se usavršavao na Univerzitetu i Institutu Patanjđali u Indiji radeći svoje postdoktorsko istraživanje izučavajući koncept joga inteligencije. Dalje stučno usavršavanje nastavlja na Univerzitetu Vivekananda u Indiji, radeći još jedno postdoktorsko istraživanje iz oblasti joga inteligencije u saradnji sa matičnim naučnim Institutom. Mesto predavača i rektora Univerziteta Alfa napušta kako bi prihvatio funkciju Predsednika Skupštine Evropske joga federacije. Autor je više knjiga i naučnih radova iz oblasti joge.

Prof. dr Predrag K. Nikić je međunarodni Majstor joge i rukovodilac programa stručnog osposobljavanja instruktora joge, univerzitetski je profesor, osnivač i počasni predsednik Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, međunarodni savetnik Evropskog joga saveta Internacionalne joga federacije, član Skupštine Internacionalne joga federacije i počasni predsednik Svetske komisije za naučna istraživanja joge. Glavni je urednik naučnog časopisa o jogi “Smisao”. Član je redakcije Journal of Yoga and Physiotherapy (http://www.juniperpublishers.com/jyp/editorialboard.php). Dobitnik je prestižnog priznanja Padma Shri u oblasti joge za 2016. godinu, nagradu koju dodeljuje Vlada Indije za poseban doprinos.

Vidi više