Centar za joga terapiju & joga energoterapiju

Centar je prvo strukovno udruženje joga terapeuta & joga energoterapeuta u Srbiji, osnovano radi unapređenja stručnosti u oblasti joga terapije, radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja instruktora joge i zaštite njihovih prava i interesa.

U Centru za joga terapiju & joga energoterapiju udružuju se stručnjaci instruktori joge koji su završili akreditovan program stručnog osposobljavanja u oblasti joga terapije & energoterapije radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka, unapređenja stručnosti u oblasti joga terapije i razvoja stručnih kadrova.

– Joga savez Srbije akreditovao je program obuke za joga terapeute & joga energoterapeute pred akreditacionom komisijom Evropske joga federacije. Više generacija polaznika je završila školovanje po ovom programu. Polaznici programa koji su završili obuku za Joga terapeute & energoterapeute automatski se upisuju u Registar joga terapeuta pri Centru za joga terapiju & joga energoterapiju koji sprovodi svoje aktivnosti sa sedištem u Beogradu

Joga terapija & energoterapija bazira se na poznavanju energetske, fiziološke, psihološke, socijalne, kreativne i duhovne prirode čoveka, energetskih tokova i kretnji, energetskih centara i pravilnostima njihovog normalnog funkcionisanja i načinima harmonizacije kada su tokovi poremećeni.

Na naučnoj konferenciji o joga terapiji u Indiji (Mangalor), prezentovani su rezultati naučnih istraživanja efekata joga terapije & joga energoterapije. Istaknut je preventivni ali i kurativni značaj joga terapije & joga energoterapije. Joga terapija & energoterapija predstavlja deo bogatog resursa tradicionalne medicine.

– Program obuke za joga terapeute odvija se pod mentorskim nadzorom prof. dr Predraga Nikića, doajena joge u Srbiji.