Publikacije Joga saveza Srbije

JOGA BOJANKA ZA DECU I ODRASLE

Dušanka Milovanovć i Tijana Ćosić

Decembar, 2016.

ISBN 978-86-88569-16-3

Joga bojanka - joga savez srbije

MEĐUNARODNI NAUČNI ČASOPIS O JOGI SMISAO

Godina 5, Izdanje 5
Beograd, decembar 2015.

ISSN 2217-804X

smisao

PRIČA O JOGI ZA DECU

Helena Rill
Beograd, mart 2015.

ISBN 978-86-88569-15-6

Joga savez Srbije, Joga za decu, 2015

MEĐUNARODNI NAUČNI ČASOPIS O JOGI SMISAO

Godina 4, Izdanje 4
Beograd, decembar 2014.

ISSN 2217-804X

Joga savez Srbije, naučni časopis o jogi Smisao, 2014

JOGA – DUH I TELO

Dušan Pajin
Beograd, mart 2014.

ISBN 978-86-917627-0-4

Joga - duh i telo, Dušan Pajin

YOGA MUSIC – MOKSHA – IZABRANE KOMPOZICIJE

Predrag K. Nikić

Beograd, decembar 2014.

CD – ROM
ISBN 978-86-88569-14-9

KLIKNI NA YOU TUBE KANAL – YOGA MUSIC

Yoga Music - Moksha, Predrag Nikić

JOGA – MUZIČKE MEDITACIJE II – IZABRANE KOMPOZICIJE

Predrag K. Nikić

Beograd, decembar 2013.

CD – ROM
ISBN 978-86-88569-07-1

KLIKNI NA YOU TUBE KANAL – YOGA MUSIC

Joga - muzičke meditacije II, Predrag K. Nikić

JOGA – DO NOGU UČENIKA

Predrag Nikić
Beograd, april 2013.

ISBN 978-86-89295-02-3

Joga - do nogu Učenika, Predrag K. Nikić

YOGA – AT THE FEET OF THE DISCIPLE

Predrag K. Nikić
Belgrade, April 2013

ISBN 978-86-89295-03-0

Yoga - at the Feet of the Disciple

MEĐUNARODNI NAUČNI ČASOPIS O JOGI SMISAO

Godina 3, Izdanje 3
Beograd, decembar 2013.

ISSN 2217-804X

Naučni časopis o jogi Smisao, 2013.
MEĐUNARODNI NAUČNI ČASOPIS O JOGI SMISAO

Godina 2, Izdanje 2
Beograd, decembar 2012.

ISSN 2217-804X

Naučni časopis o jogi Smisao, 2012.

JOGA – MUZIČKE MEDITACIJE – IZABRANE KOMPOZICIJE

Predrag K. Nikić

Beograd, decembar 2012.

CD – ROM
ISBN 978-86-88569-07-1

Joga - muzičlke meditacije, Predrag K. Nikić

JOGA – MUZIČKE MEDITACIJE II

Predrag K. Nikić

Beograd, novembar 2012.

CD – ROM
ISBN 978-86-88569-07-1

Joga - muzičlke meditacije II, Predrag K. Nikić

JOGA – MUZIČKE MEDITACIJE I

Predrag K. Nikić

Beograd, avgust 2012.

CD – ROM
ISBN 978-86-88569-06-4

Joga - muzičlke meditacije I, Predrag K. Nikić

JOGA – POUKE UČITELJA

Predrag K. Nikić
Beograd, jul 2012.

CD – ROM
ISBN 978-86-88569-05-7

Joga - pouke Učitelja, Predrag K. Nikić

MEĐUNARODNI NAUČNI ČASOPIS O JOGI SMISAO

Godina 1, Izdanje 1
Beograd, decembar 2011.

ISSN 2217-804X

Naučni časopis o jogi Smisao, 2011.

JOGA – SVETLOST MIKROUNIVERZUMA

Zbornik radova
sa Međunarodne interdisciplinarne naučne konferencije
„Joga u nauci – budućnost i perspektive“
Beograd, 23-24.09.2010.

ISBN 978-86-88569-00-2

Joga - svetlost Univerzuma, zbornik radova, 2010.

“YOGA – THE LIGHT OF MICROUNIVERSE”

Proceedings of the International interdisciplinary
Scientific Conference
„Yoga in Science – Future and Perspectives“
Belgrade, September 23-24, 2010

ISBN 978-86-88569-01-9

Yoga -the Light of Microuniverse

JOGA – SVETLOST MIKROUNIVERZUMA
Zbornik radova sa Međunarodne
interdisciplinarne naučne konferencije
„Joga u nauci – budućnost i perspektive“
Beograd, 23-24.09.2010.

CD – ROM
ISBN 978-86-88569-02-6

8a
“YOGA – THE LIGHT OF MICROUNIVERSE”

Proceedings of the International interdisciplinary
Scientific Conference
„Yoga in Science – Future and Perspectives“
Belgrade, September 23-24, 2010

CD – ROM
ISBN 978-86-88569-03-3

9a

“JOGA MEDITACIJA – 7 meditativnih nivoa”

Dr Predrag Nikić & dr Gordana Nikić
Beograd, 2011.

CD – ROM
ISBN 978-86-88569-04-0

Joga meditacija - 7 meditativnih nivoa

 “TAJNE SAMOUSAVRŠAVANJA”

Predrag Nikić
Beograd, 1994.

Tajne samousavršavanja, Predrag Nikić