Savez sportskih sudija i instruktora u oblasti joge

 

Udruženje sportskih sudija i instruktora u oblasti joge je strukovno sportsko udruženje sudija i sportskih stručnjaka za oblast joga sporta za Republiku Srbiju osnovano radi unapređenja suđenja u oblasti joga sporta, osposobljavanja i usavršavanja instruktora/operativnih trenera i sudija i zaštite njihovih prava i interesa.

U Udruženje sportskih sudija i instruktora u oblasti joge udružuju se sportske sudije i sportski stručnjaci (instruktori /operativni treneri) za oblast joga sporta radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka, unapređenja, suđenja i sprovođenja stručne i opšte politike u oblasti joga sporta i razvoja stručnih kadrova – instruktora joge i sudija u oblasti joge.

Savez sportskih sudija i instruktora u oblasti joge je strukovni savez koji objedinjuje dve strukovne sekcije: sekciju za sportske sudije u oblasti joge i sekciju za instruktore u oblasti joge.

Sekcija za sportske sudije u oblasti joge okuplja sportske sudije iz Republike Srbije a sa ciljem efikasne primene sudijskih standarda od strane međunarodne organizacije i nadležnog nacionalnog JSS,

Sekcija za instruktore joge okuplja instruktore joge iz čitave Srbije sa ciljem podizanja nivoa struke, pružanja stručnog i administrativnog servisa instruktorima, predlaganja programa kontinuirane edukacije instruktora (usavršavanje).

Savez sportskih sudija i instruktora joge je aktivna članica nadležnog nacionalnog Joga saveza Srbije.

Ciljevi Saveza sportskih sudija i instruktora u oblasti joge su: razvoj sportskih aktivnosti i delatnosti u području svog delovanja; usklađivanja aktivnosti svojih članova; kvalitetno suđenje sportskih joga takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog sportskog saveza (Joga Saveza Srbije), učešće u unapređivanju stručnog rada sportskih joga stručnjaka; obrazovanje, unapređenje i usavršavanje sudijskog i instruktorskog kadra, stvaranje uslova za postizanje vrhunskih joga rezultata; negovanje sportskog sudijskog i instruktorskog podmlatka u oblasti joga sporta.