Naučni časopis o jogi

Naučni časopis o jogi

Naučni časopis o jogi

Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge u saradnji sa Međunarodnim joga akademskim centrom i Joga Savezom Srbije izdaje međunarodni naučni joga časopis: Smisao, koji prezentuje odabrane (recenzirane) rezultate naučnih istraživanja na polju joge.

Časopis je indeksiran od Index&Copernicus international (videti više:http://journals.indexcopernicus.com/International+Scientific+Yoga+Journal+SENSE,p2974,3.html)