O nama

Inicijativa za osnivanje saveza za oblast joge pokrenuta je osamdesetih godina dvadesetog veka. Joga savez je registrovan devedesetih godina dvadesetog veka. Osnovan je sa ciljem uspostavljanja standarda joga prakse, stručnog osposobljavanja u oblasti joge i podizanja kvaliteta joga instruktorskog rada. Joga savez Srbije je nadležni nacionalni sportski savez, član Internacionalne joga federacije, Totalne joga alijanse, Evropske i Američke joga federacije. Članica je Sportskog saveza Srbije i Asocijacije Sport za sve.

Danas je Joga savez Srbije nadležni nacionalni savez za oblast joga sporta koji okuplja najveći broj sportskih udruženja u oblasti joge iz Srbije, ali i saradnika iz čitavog sveta, reprezentujući akademski pristup jogi.

Članice Joga saveza Srbije su netakmičarske i takmičarske orijentacije. Članice – organizacije netakmičarske orijentacije neguju tradicionalni pristup jogi. Među netakmičarima su i organizacije koje jogu vide kao oblik rekreacije. Međutim, članice Joga saveza su i organizacije koji učestvuju u takmičenjima u oblasti joge. Sve organizacije u oblasti joge sarađuju u duhu poštovanja različitosti u sagledavanju i interpretaciji joge.

Članice Joga saveza Srbije su postigle konsenzus oko statuta, sistema pravila i etičkog kodeksa, načina vođenja registra sertifikovanih instruktora/operativnih trenera u oblasti joge i izdavanja dozvola za rad – licenci, a sve u nameri uspostavljanja standarda, podsticanja kontinuiranog usavršavanja i međusobne saradnje.

Zakonski okvir u kome se odvijaju aktivnosti joge u Srbiji uređen je od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta. Od strane Ministarstva zdravlja joga se uređuje Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS 72/09; član 235 i 236) i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (Sl. glasnik RS 107/05; član 6).

Od strane Ministarstva omladine i sporta oblast joge se uređuju Zakonom o sportu (Službeni glasnik RS 10/2016), Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2013), Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2013), Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu (Sl. Glasnik RS 8/13), Pravilnikom o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji, („Sl. glasnik RS”, broj 95/2016, član 6) i Pravilnikom o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta („Sl. glasnik RS”, broj 51/2016, član 3), Pravilnikom Evropske joga federacije i Statutom Sportskog saveza Srbije, Statutom Joga saveza Srbije i drugim podzakonskim aktima.

CILJEVI JOGA SAVEZA SRBIJE

Svojim delovanjem Joga savez Srbije doprinosi razvoju i promociji joge u Srbiji i podsticanjem praktikovanja joge u svim segmentima društva, u skladu sa zakonom; promoviše ideju olimpizma, obrazovnu i vaspitnu funkciju joga sporta, fer plej (fair play), razumevanje, toleranciju i odgovornost kroz bavljenje jogom; štiti i promoviše interese joge kao oblasti sporta i sportista, tj. organizacija svojih članica; promoviše Srbiju u pogledu spremnosti za organizaciju velikih joga manifestacija i takmičenja; obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za praćenje, razvoj i unapređenje joge kod mladih, u okviru školskog sporta, joge osoba sa invaliditetom i vrhunskog sporta; joge za starija lica, razvija međugradsku i međunarodnu joga saradnju; obavlja i druge poslove od zajedničkog interesa u skladu sa zakonom, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji, Statutom Sportskog saveza Srbije, Statutom Joga saveza Srbije i drugim aktima.

USPOSTAVLJANJE JOGA STANDARDA

Sve članice Joga saveza Srbije uspostavile su standarde deklarisane od Svetske i Evropske joga federacije, čiji je savez član. Joga Savez Srbije pruža informacije, odnosno stručne konsultacije, svim joga organizacijama i pojedincima iz Srbije koja su zainteresovana da svoje aktivnosti u oblasti joge usklade sa međunarodnim standardima, važećim zakonskim propisima, registruju svoj instruktorski rad i izvrše potrebnu dopunu znanja.
Joga Savez Srbije podstiče razvoj joga aktivnosti, usklađuje aktivnosti svojih članica, organizuje unapređivanje stručnog rada stručnjaka za oblast joge; stvara uslove i podstiče bavljenje jogom.

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA INSTRUKTORA JOGE (TREĆI NIVO STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI)

Program stručnog osposobljavanja instruktora joge sprovodi se na osnovu Rešenja broj: 150-00-2/2013-03 izdatog od strane nadležnog ministarstva RS i odobrenja evropske komisije. Završetkom programa stručnog osposobljavanja polaznik stiče zanimanje instruktor u sportu (joga), zvanje: sportski instruktor, treći nivo stručne osposobljenosti.

Po završetku programa stručnog osposobljavanja instruktora joge, dobija se međunarodno priznato Uverenje, mogućnost za dobijanje dozvole za rad (licence) i mogućnost članstva u Joga Savezu Srbije.

Program stručnog osposobljavanja instruktora joge (240 časova) traje 8 meseci i sprovodi se na osnovu Zakona o sportu i Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/program-strucnog-osposobljavanja-instruktora-joge/

IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD INSTRUKTORA JOGE

Izdavanje dozvola za rad instruktorima joge, Joga savez Srbije sprovodi u skladu sa Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS 7/2013) i o tome vodi urednu evidenciju.

OSTVARENA SARADNJA SA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Joga savez Srbije, Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge i Međunarodna joga akademija ostvaruju saradnju sa istaknutim međunarodnim naučnim i obrazovnim ustanovama u oblasti joge. Potpisani su sporazumi o naučno-tehničkoj saradnji sa Patanđali institutom, sa Kaivaljadama institutom, Univerzitetom Vivekananda u Indiji, Univerzitetom Mangalor u Indiji i sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Članovi Naučnog veća su naučni istraživači i profesori univerziteta iz čitavog sveta.

Međunarodni majstor joge i počasni predsednik Joga saveza Srbije, prof. dr Predrag K. Nikić je univerzitetski profesor i međunarodni savetnik Evropskog joga saveta Internacionalne joga federacije, član Skupštine Internacionalne joga federacije, predsednik Skupštine Evropske joga federacije i profesor na Međunarodnoj joga akademiji. Sertifikovana instruktorka Joga Saveza Srbije Vukica Janković, MA u funkciji je počasnog sekretara Internacionalne joga federacije, Internacionalne joga sport federacije i Evropske joga sport komisije za Srbiju i BiH.

INOVACIJA ZNANJA I STRUČNI SKUPOVI

Nadležni nacionalni Joga savez Srbije upućuje predstavnike sportskih udruženja i instruktore joge na kontinuiranu stručnu inovaciju znanja u oblasti joge. U skladu sa tim zahtevom, Joga Savez Srbije dva puta godišnje organizuje Međunarodni joga kamp (letnji i jesenji) na kojem se instruktori iz joga centara iz Srbije i drugih zemalja stručno usavršavaju joga metodama. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/joga-kampovi/

Kampovi i stručni seminari organizuju se u planinskom i morskom ambijentu. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/joga-na-moru/

Joga Savez Srbije je na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije iz decembra 2010. i marta 2011. septembra 2012. i jula 2013.godine akreditovao nekoliko programa kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS 72/09). Akreditovani su sledeći programi: Kurs obuke za instruktora joge (A-1-2123/12), Joga tehnike kao pomoć u povećanju spremnosti na stres (A-1-2125/12), Joga tehnike kao pomoć u prevazilaženju hipertenzije, Joga tehnike kao pomoć u povećanju spremnosti na stres kod menadžera, Joga u primeni – međunarodni simpozijum prve kategorije.

SPECIFIČNE ORIJENTACIJE

Kroz svoje programe nadležni nacionalni Joga savez Srbije posvećuje posebnu pažnju radu sa osetljivim društvenim grupama kao što su deca i mladi, osobe sa invaliditetom, rekovalescenti, starija lica i žrtve nasilja u procesu samoosnaživanja i uključivanja u zajednicu. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/projekti/

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Joga savez Srbije upućuje instruktore joge na izučavanje naučne i stručne literature za oblast joge podstičući ih da se uključe u naučna istraživanja efekata praktikovanja joge. Svim članicama Joga saveza Srbije omogućeno je direktno uključenje u naučno-istraživačke aktivnosti Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge kao i pristup naučnoj literaturi o jogi.

NAUČNI ČASOPIS O JOGI: SMISAO

Joga Savez Srbije u saradnji sa Međunarodnom joga akademijom i Međunarodnim društvom za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge izdaje naučni joga časopis “Smisao” (www.yoga-science.eu), koji prezentuje odabrane rezultate naučnih istraživanja na polju joge. Naučni članci u časopisu objavljuju se na engleskom i srpskom jeziku. Naučni časopis “Smisao” izlazi jednom godišnje i dostupan je najvećim bibliotečkim bazama iz Evrope i sveta. Časopis “Smisao” je indeksiran u međunarodnoj naučnoj indeksnoj bazi Copernicus international (videti više: http://journals.indexcopernicus.com/International+Scientific+Yoga+Journal+SENSE,p2974,3.html).

MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O JOGI

U saradnji sa Međunarodnim društvom za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Joga Savez Srbije svake godine organizuje Međunarodnu interdisciplinarnu naučnu konferenciju o jogi koja se održava u Kongresnom centru Sava. Ona okuplja najveće naučne autoritete koji izučavaju fenomene praktikovanja joge u različitim naučnim oblastima. O ugledu konferencije svedoči i učešće predstavnika tri najveća Univerziteta joge iz Indije (2012): Univerziteta Vivekananda, Kaivaljadama i Patanđali. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/naucne-konferencije-o-jogi/

MEĐUNARODNI FESTIVALI JOGE

Joga savez Srbije svake godine organizuje Međunarodni festival joge na kojem se, pored domaćih, predstavljaju i joga društva iz celog sveta. To je prilika da se predstavnici različitih škola joge u duhu razumevanja upoznaju sa posebnostima stilova joge koju zastupaju. Festival se izvodi sa ciljem da se građanima Srbije pruži mogućnost da se upoznaju sa različitim školama i stilovima prisutnim i u drugim zemljama sveta. Na Festivalu joge predstavnici joga klubova predstavljaju rad svojih klubova i razmenjuju iskustava. Prošlogodišnji Festival joge okupio je 450 učesnika i oko 2.000 posmatrača iz zemlje i sveta. Međunrodni joga festival je zbog svoje atraktivnosti uvršćen u kalendar Turističke organizacije Beograda i Srbije a sprovodi se pod pokroviteljstvom Svetske i Evropske joga federacije. Festivalom se afirmiše joga kao zdrav stil života. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/festivali-joge/

NACIONALNO JOGA TAKMIČENJE

Održava se jednom godišnje i okuplja sve veće sportske joga klubove iz Srbije. U različitim kategorijama predstavnici sportskih joga klubova ostvaruju sve zapaženije rezultate. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/nacionalno-prvenstvo-u-jogi/

JOGA PERFORMANS: JOGA DANI DOBRIH DELA

Joga savez Srbije svake godine organizuje joga performans pod nazivom JOGA DANI DOBRIH DELA u kojem učestvuju instruktori joge; polaznici programa stručnog osposobljavanja iz čitave Srbije; zainteresovani građani, ali i gosti iz inostranstva. U joga performansu su učestvovali joga instruktori iz Austrije, Češke Republike, Crne Gore, BiH, Švajcarske, Italije, Nemačke. Za prisustvo inostranih predstavnika joge, u našem Joga performansu, treba zahvaliti našim pokroviteljima Svetskoj, Evropskoj i Američkoj joga federaciji koja je prosledila poziv za učešće mnogim joga savezima iz sveta. U prošlogodišnjem Joga performansu u centru Beogradu (početak ulice Kneza Mihaila) učestvovalo je oko 200 instruktora joge koji su demonstrirali Pozdrav Suncu i pored pretnje kišnih oblaka. Joga performans je održan i u Novom Sadu gde se na Miletićevom trgu okupilo 200 instruktora joge iz mnogih gradova Srbije. Joga performansom učesnici pozivaju građane da učine dobro delo: sebi, najbližima, kolegama na poslu podsećajući ih da je dobro delo najveća nagrada sebi. Joga performansom Joga savez Srbije najavljuje akciju besplatnih promotivnih časova joge u Joga parku na Adi, koja se sprovodi svake godine od maja do septembra. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/festivali-joge/

PROMOTIVNI ČASOVI JOGE U GRADOVIMA SRBIJE

Joga savez Srbije tradicionalno organizuje akciju besplatnih časova joge u prirodi pod nazivom “Vežbajte jogu sa nama” koja se odvija od maja do septembra na zelenim površinama gradskih parkova, sa ciljem da se svim zainteresovanim građanima Srbije omogući da vežbaju jogu i da pasivan odmor zamene aktivnim uz vođstvo stručno osposobljenih i sertifikovanih instruktora Joga saveza Srbije. Akcija se sprovodi još od 2009. godine u Beogradu i svim većim gradovima Srbije. Samo u Beogradu u Joga parku na Adi u besplatnim časovima joge učestvuje blizu 2.500-3.000 građana različitih uzrasnih dobi. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/akcija-vezbajte-jogu-sa-nama/

ART JOGA SIMILIRIS

Joga savez Srbije je inicirao i promoviše novi stil joge u Srbiji – Art joga Similiris koji je nastao kao potreba spajanja senzibiliteta joge i umetnosti i u kojem se, tokom izvođenja joga serijala, akcentira estetska dimenzija. Art joga similiris je stil joge koji se izvodi uz muzičku pratnju kirtana ili bađana, uz bazični joga zahtev da je pokret usklađen sa disajnim tokom, ritmom i fokusiranjem pažnje na određene energetske centre, pružajući učesnicima i gledaocima umetnički doživljaj. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/art-yoga-similiris/

KIRTAN GRUPA SAMADHI

Grupa instruktora joge već godinama priređuje koncerte indijske muzike negujući muzičku formu bađana i kirtana. Već godinama Kirtan grupa Samadhi čini neizostavni deo programa svakog međunarodnog joga kampa. Posebno je bio zapažen koncet održan u avgustu 2013. u velikoj sali Studentskog kulturnog centra koji su pratili gosti Međunarodnog joga festivala. Posebnu čast ukazala je svojim prisustvom i ambasadorka Indije Narinder Čauhan. Narednih godina nizali su se nastupi širom Evrope. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/kirtan-joga/

JOGA ZA ZAPOSLENE – KORPORATIVNA JOGA

Joga savez Srbije se pridružio akciji Evropske joga federacije koja je 2014. godinu proglasila godinom afirmacije Joge u organizacijama (Corporate yoga). Instruktori joge koji su prošli dopunski program stručnog osposobljavanja već vode jogu u uspešnim korporacijama koje prepoznaju značaj praktikovanja joge. Program joge za menadžment obezbeđuje veću otpornost na stres kao i više diskursa prilikom donošenja važnih odluka. Program joge namenjen zaposlenima podupire psiho-fizičko zdravlje zaposlenih i utiče na postizanje većeg radnog učinka. Videti više: https://yogasavezsrbije.com/joga-u-korporacijama/

MEĐUNARODNO ČLANSTVO

Joga savez Srbije je registrovan u nadležnom Ministarstvu i članica je Internacionalne joga federacije, Totalne joga alijanse, Evropske joga federacije, Internacionalne sportske joga federacije, Sportskog Saveza Srbije.

ČLANSTVO U JOGA SAVEZU SRBIJE

Članstvo u Savezu može biti: redovno, pridruženo, pomažuće i počasno. O prijemu rednovne članice odlučuje Skupština a na osnovu predloga Upravnog odbora. Pridružena članica može postati redovna tek nakon godinu dana provedenih u statusu pridružene članice. O statusu pridruženih članica o kojima Upravni odbor da preporuku za prijem u rednovno članstvo, a na osnovu aktivnog zalaganja na ostvarivanju ciljeva i zadataka saveza u skladu sa usvojenim planom, razmatra se na prvoj redovnoj sednici Skupštine joga saveza.

Članica može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Članstvo prestaje dužom neaktivnošću članice ili odstupanjem tj. nepoštovanjem načela koja proizilaze iz međunarodnih standarda joga prakse. Članica ili član koji grubo povredi Zakon, Statut Sportskog saveza Srbije, Statut Joga saveza Srbije ili međunarodni joga kodeks briše se iz registra članica bez prava na ponovno uključenje.

EVIDENCIJA ČLANICA

Savez i članice Saveza vode evidencije svojih članova (knjiga članova) i druge bazične evidencije: kategorisanih sportista, sportskih stručnjaka i sportskih rezultata, u a skladu sa Zakonom o sportu. Joga savez i članice saveza su dužne da se upišu u matične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu i da se u slučaju prestanka rada iz njih odjave.

PRAVA ČLANICA U JOGA SAVEZU SRBIJE

U skladu sa Zakonom o sportu i važećim podzakonskim aktima Joga savez Srbije je nadležni nacionalni savez za oblast joge (Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br 95 od 30. novembra 2016) osnovan prvenstveno s ciljem: razvoja oblasti joge, odnosno razvoja aktivnosti i delatnosti u području svog delovanja; usklađivanja aktivnosti svojih članova; reprezentovanja nacionalnog sporta u području svog delovanja; stvaranja uslova za postizanje vrhunskih rezultata; organizovanje i vođenje takmičenja; učešća u unapređivanju stručnog rada sportskih joga stručnjaka.

Podsećamo Vas da Vam na raspolaganju stoji strukovni, savetodavni i pravni servis Joga saveza Srbije – nadležnog nacionalnog saveza za oblast joge u Republici Srbiji, kao i servisi Vojvođanskog i Beogradskog joga saveza.

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA

Zakonski okvir

Kao u većini Evropskih zemalja i u Republici Srbiji Zakonski okvir u kome se odvijaju aktivnosti joge uređen je od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta.
Od strane Ministarstva zdravlja joga se uređuje Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS 72/09; član 235 i 236) i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (Sl. glasnik RS 107/05; član 6).
Od strane Ministarstva omladine i sporta oblast joge se uređuju Zakonom o sportu (Službeni glasnik RS 10/2016), Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2013), Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2013), Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu (Sl. Glasnik RS 8/13), Pravilnikom o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji, („Sl. glasnik RS”, broj 95/2016, član 6) i Pravilnikom o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta („Sl. glasnik RS”, broj 51/2016, član 3), Pravilnikom Evropske joga federacije i Statutom Sportskog saveza Srbije, Statutom Joga saveza Srbije i drugim podzakonskim aktima.

Pravo na učlanjenje u JSS

– Sve organizacije u oblasti joge koje ispunjavaju zakonske uslove mogu ostvariti pravo na učlanjenje u Joga savez Srbije – nadležni nacionalni, i teritorijalni joga savez (Beogradski ili Vojvođanski joga savez).
Zakonodavac je predvideo Teritorijalnu nadležnost. To znači da se organizacije u oblasti joge učlanjuju u nadležni savez prema sedištu tj. mestu gde se ostvaruju aktivnosti za koje su registrovane.
Članstvo i identitet

Učlanjenjem, organizacije i stručnjaci (instruktori joge) iz oblasti joge nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima.
U duhu razumevanja i poštovanja različitosti u sagledavanju i interpretaciji joge svaka članica neguje (kao do sada) svoj identitet usklađujući svoje aktivnosti sa zakonskim propisima.

Izdavanje dozvole za rad

– U skladu sa članom 27. Zakona o sportu dozvolu za rad možete ostvariti podnošenjem zahteva Joga savezu Srbije. (Pravilnik o stručnom radu u oblasti joge (poslednji Pravilnik u nizu) – link: https://yogasavezsrbije.com/wp-content/uploads/SPORTSKA-PRAVILA-JSS-2017.pdf )

Na koga se odnose Pravilnici

Joga je danas masovna oblast koja svoju popularnost duguje principu „dobrovoljnosti“ i negovanju poštovanja različitosti.
Joga doprinosi zdravlju, ali i socijalnoj koheziji, prevazilaženju predrasuda i širenju etičkih principa koji se kroz jogu prenose.

Iako je joga izvorno netakmičarski orijentisana danas se jogom ravnopravno mogu baviti:

1.netakmičari
a. pojedinci i organizacije koji neguju tradicionalni pristup jogi
b. pojedinci i organizacije koji se rekreativno bave jogom

2, takmičari
a. pojedinci i organizacije koji se takmiče po utvrđenim propozicijama i u prijavljenim kategorijama

Na osnovu Zakona usvojena su Sportska pravila Joga saveza Srbije koja čine sledeći Pravilnici:

1) Pravilnik o takmičenju za oblast joga sporta – odnosi se samo na takmičarski orijentisane organizacije i pojedince u oblasti joge;
2) Pravilnik o organizaciji takmičenja u oblasti joga sporta – odnosi se samo na takmičarski orijentisane organizacije i pojedince u oblasti joge;
3) Pravilnik o sprečavanju negativnih pojava u oblasti joga sporta – odnosi se i na netakmičare i takmičare;
4) Pravilnik o medicinskoj zaštiti u oblasti joga sporta – odnosi se na sve: netakmičare i takmičare
5) Disciplinski pravilnik u oblasti joga sporta – odnosi se na sve: netakmičare i takmičare
6) Pravilnik o stručnjacima u joga sportu i stručnim licima u JSS – odnosi se na sve: netakmičare i takmičare
7) Pravilnik o stručnom radu u oblasti joge – odnosi se na sve: netakmičare i takmičare

Seminari kontinuirane joga edukacije
Svaka članica JSS ima pravo da predloži i sa Komisijom za odobravanje programa kontinuirane edukacije utvrdi bodovnu listu seminara za svoje članove, kako bi im se omogućilo dokazivanje kontinuiteta u stručnom usavršavanju u procesu produžavanja dozvola za rad.

Korišćenje i raspodela budžetiskih sredstava

Joga savez Srbije, od osnivanja, svoju održivost obezbeđuje samofinansiranjem i nikada nije imao priliku da koristi ili raspolaže sa budžetskim sredstvima a koja se opredeljuju na osnovu predloga Sportskog saveza Srbije, a od strane Ministarstva omladine i sporta.

Planiranje i evidencija rada instruktora joge

Instruktori joge kao sportski stručnjaci dužni su da planiraju i evidentiraju stručni rad koji obavljaju u organizacijama u oblasti joge, u skladu sa Zakonom o sportu, podzakonskim aktima i pravilima nadležnog nacionalnog saveza za oblast joge. – Nad stručnim radom u oblasti joge vrši se stručni nadzor (član 32. Zakona o sportu). Stručni nadzor vrši Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, a na teritoriji autonomne pokrajine – Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, preko stručnih sportskih nadzornika, kao povereni posao. Pravna i fizička lica u oblasti joge dužna su da omoguće obavljanje stručnog nadzora, u skladu sa ovim zakonom. Licu koje onemogući obavljanje stručnog nadzora sportski inspektor može privremeno zabraniti obavljanje sportske aktivnosti, odnosno delatnosti, sve dok ne omogući obavljanje stručnog nadzora.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Joga savez Srbije:  jogasavezsrbije@gmail.com
Vojvođanski joga savez:  vojvodjanski.joga.savez@gmail.com
Beogradski joga savez:  beogradski.joga.savez@gmail.com