Saradnja

Nadležni nacionalni Joga savez Srbije, Međunarodni joga akademski centar i Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge i Univerzitet Vivekananda iz Indije, 26. decembra 2011. godine potpisali su Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji. Dr H.R. Nagendra, prorektor Univerziteta Vivekananda i prof. dr Predrag Nikić, predsednik Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge najavili su plodnu naučnu saradnju.

sporazum-vivekananda-1sporazum-vivekananda-2

 

Predstavnici međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge iz Beograda i Kaivalyadhama naučnog instituta iz Lonavle (Indija), 1. juna 2011. godine potpisali su Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji. Dr Narayan Raghvendra Desai, direktor naučnog Instituta specijalizovanog za  istraživanja u oblasti joge i prof. dr Predrag Nikić, predsednik Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge dogovorili su prve korake naučne saradnje.

sporazum-kaivalyadhama1

Predstavnici međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge i Patanjali Yogpeeth naučnog instituta iz Haridvara (Indija), 11. aprila 2011. godine potpisali su Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji. Dr Shirley Telles, direktor naučnog Instituta za joga istraživanja i prof. dr Predrag Nikić, predsednik Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja uoblasti joge sporazum i protokole o naučnoj saradnji ove dve naučne institucije.

sporazum

Predstavnici Joga savez Srbije i Fakulteta sporta i fizičkog obrazovanja iz Beograda, 27. jula 2010. godine potpisali su Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji. Dr Dušan Mitić, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i dr Predrag Nikić, predsednik Joga saveza Srbije najavili su plodnu naučnu saradnju ove dve institucije.

sporazum-dif1

sporazum-dif2