Kurs za sticanje zvanja instruktor joge

Kurs za sticanje zvanja instruktor joge

Program stručnog osposobljavanje za oblast joge odobren je od strane nadležnog ministarstva RS i evropske komisije za akreditaciju.

KURS ZA STICANJE ZVANJA – INSTRUKTOR JOGE

– Program stručnog osposobljavanja instruktora joge Joga saveza Srbije – nadležnog nacionalnog saveza za oblast joge u Republici Srbiji

Edukacija od 360 časova sprovodi se pod mentorskim vođstvom prof. dr Predraga K. Nikića – međunarodnog majstora joge. Školovanje traje 6 meseci. Za kandidate iz drugih gradova i drugih zemalja pripremljen je program prilagođene nastave. Zbog velike zainteresovanosti polaznika iz drugih država, upis je produžen.

Pokrenite najbolje u sebi i steknite međunarodno priznati sertifikat.

Za više informacija obratiti se na telefon/viber: +381 64 12 44 336 ili 011 31 88 548, a možete se javiti i e-mailom na adresu: jogasavezsrbije@gmail.com

sportski-savez-srbije

Program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja instruktor joge sprovodi se na osnovu Rešenja broj: 66-00-00019/3/2022-1 izdatog od strane nadležnog ministarstva RS i odobrenja evropske komisije. Završetkom programa obuke polaznik stiče zanimanje instruktor u sportu (joga), zvanje: sportski instruktor, treći nivo stručne osposobljenosti ili operativni trener za oblast sporta – joga a na osnovu Zakona o sportu i Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu (Sl. glasnik RS 60/2020).

Za kandidate iz drugih gradova i drugih zemalja pripremljen je program prilagođene nastave. Program stručnog osposobljavanja instruktora joge sprovodi se u skladu sa međunarodnim joga standardima. Naučno-nastavno veće okuplja najveće autoritete iz sveta joge.

Obuka za Učitelje joge i instruktore joge

Po završetku programa stručnog osposobljavanja instruktora joge, dobija se međunarodno priznato Uverenje, mogućnost za dobijanje dozvole za rad instruktora joge (licence) i mogućnost članstva u nadležni nacionalni Joga Savez Srbije. Izdavanje dozvola za rad instruktorima joge, Joga savez Srbije sprovodi u skladu sa Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS 7/2013) i o tome vodi urednu evidenciju.

Obuka Učitelj joge i instruktor joge

Polaznicima je omogućeno izučavanje naučne i stručne literature o jogi kao i mogućnost da se uključe u naučna istraživanja efekata joga prakse. Svim polaznicima omogućeno je direktno uključenje u naučno-istraživačke aktivnosti Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge kao i pristup naučnoj literaturi o jogi.

Program stručnog osposobljavanja instruktora joge (360 časova) traje 6 meseci i sprovodi se na osnovu Zakona o sportu i Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS 7/2013).

Obuka za sticanje zvanja – instruktor/ka joge

Polaznici koji pohađaju program stručnog osposobljavanja za instruktore joge prolaze obuku koja obuhvata upoznavanje sa: joga psihološkom praksom, jogom u filozofiiji i nauci, joga anatomijom i fiziologijom, sportskom i joga teorijom i praksom. Polaznici pohađaju opšteobrazovne, teorijsko-metodološke i stručne predmete. Polaznici prolaze faze asistencije, demonstracije i vođenja časova joge pod mentorskim vođstvom Učitelja joge. Nakon završetka obuke polaznici polažu završni (diplomski) ispit uz demonstraciju diplomskog časa pred tročlanom komisijom.

Obuka za Učitelje joge, prof. dr Predrag Nikić

Budućim instruktorima je omogućeno proučavanje materijala (video) sa Međunarodnih interdisciplinarnih naučnih konferencija o jogi koje su se u organizaciji Joga Saveza Srbije i Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja iz oblasti joge tri godine za redom, održavale u Beogradu u Kongresnom centru Sava.

Budućim instruktorima je omogućeno učešće na Međunarodnom festivalu joge koji se u organizaciji Joga Saveza Srbije svake godine, u septembru mesecu održava na beogradskoj Adi sa ciljem da se građanima Srbije pruži mogućnost da se upoznaju sa različitim školama i stilovima prisutnim u Srbiji i u drugim zemljama sveta.

Polaznicima programa obuke za instruktora joge je omogućeno učestvovanje u Velikom joga performansu koji se svake godine održavaju u centralnim ulicama Beograda i Novog Sada (Ulica Kneza Mihaila, Trg Republike, Dom narodne skupštine, Beogradska tvrđava, Miletićev trg) gde zajedno sa zainteresovanim građanima demonstriraju joga serijal Pozdrav Suncu, simbolično podsećajući građane da je “Učini dobro – nagradi sebe”.

Polaznici programa obuke za instruktore joge učestvuju kao demonstratori u akciji “Vežbajte jogu sa nama” koja se sprovodi u 34 grada širom Srbije sa ciljem da se zainteresovani građani podstaknu na rekreativnu aktivnost, da dođu na besplatne časove joge koji se u Beogradu održavaju od maja do septembra meseca u Joga parku na beogradskoj Adi.

Budućim instruktorima je omogućeno dalje stručno usavršavanje učešćem na Međunarodnom joga kampu koji se u organizaciji nadležnog nacionalnog Joga Saveza Srbije, održava dva puta godišnje u Srbiji ili inostranstvu.

Budućim instruktorima (polaznicima programa) koji žele da se bave jogom u medijima dostupni su resursi redakcije Joga Televizije.

METOD

Praktična nastava podrazumeva učenje asana, krija tehnika, pranajama, pratjahara, djana, dharana, mantra, mudri, bandi, kirtana…

Polaznici uče kako se izvode asane; kako da u položaju ispravno dišu; kako da prepoznaju strateško mesto pažnje i koje dejstvo ostvaruje asana koja se izvodi, oslanjajući se na stare izvore Hatha Joge Pradipike, Geranda Samhite, Joga sutri Patanjđalija, Upanišadama, na iskustvo sistema Rišikeš Akademije i iskustvo Učitelja prof. dr Nikić Predraga.

STIL

Programom stručnog osposobljavanja instruktora joge obuhvaćene su: Hatha joga, Radža, Nada, Svara joga, Kundalini, Art Joga Similiris i Džnana joga.

ZAVRŠNI ISPIT

Kandidat (polaznik) stiče pravo izlaska na završni, diplomski ispit kada dostavi:
– potvrdu da je ostvario redovno prisustvo u nastavi,
– potvrdu o položenim ispitima.

Završni ispit se polaže pred tročlanom komisijom. Kandidat usmeno brani diplomski rad; samostalno prezentira vođenje časa joge demonstrirajući uvežbanost asana; uvežbanost tehnika; pranajame, mudri, bandi uz ispoljenu zrelost i zadovoljavajuće odgovore na postavljena pitanja od strane članova komisije.

PRIJAVA KANDIDATA

Prijava za upis programa stručnog osposobljavanja za instruktora joge vrši se putem mejla:
jogasavezsrbije@gmail.com

Zaineresovani se mogu informisati o uslovima prijave pozivom na telefon/viber +381 64 12 44 336 i +381 11 31 88 548.

Obuka Učitelj joge i instruktor joge

Naučno-nastavno veće čine:
1. Prof. dr Predrag K. Nikić
2. Prof. dr Dušan Mitić
3. Prof. dr Dušan Pajin
4. Prof. dr Milanko Čabarkapa
5. Prof. dr Arun Raghuwanshi
6. Prof. dr Kiran Kumar Salagame
7. Prof. dr Ganesh Shankar
8. Prof. dr V.S. Elamurugan
9. Dr Savita Chintaman Deo
10. Dr Shirley Anne Telles
11. Dr Paul Posadzki
12. Dr Holger Lüttich
13. Prof. dr Surendra Nath Dubey
14. Prof. dr H.R. Nagendra
15. Pratibha Rita Gramann, Ed.M.
16. Dr Ananda Balayogi Bhavanani (Yogacharia)
17. Dr Samprasad Vinod
18. Dr Mukund Bhole (Yogacharia)
19. Vikas Dhikav, MD
20. Dr Bernard Auriol
21. Sri N.V. Raghuram
22. Prof. dr Jitendra Mohan
23. Prof. dr Meena Sehgal
24. Dr Harish Chandra
25. Dr Brankica Kubát
26. Doc. dr Ranko Marijanović
27. Doc. dr Lazar Cvijić
28. Prof. dr Larisa Jovanovič
29. Dr Jiří Kubát
30. Dr Neda Lazarević
31. Dr Jennifer Olejownik
32. Doc. dr Danilo Rončević
33. Prof. dr Violeta Šiljak
34. Prof. dr Dragan Životić
35. Doc. dr Branko Petković
36. Dr Željka Nikolić
37. Dr Branka Novaković
38. Prof. dr Vesna Habić
39. Prof. dr Vesna Nikolić Ristanović
40. Dr Marko Teodorski
41. Dr Zorica Popović, naučni saradnik
42. Dr Ana Miletić
43. Dr Lada Stevanović, naučni saradnik
44. Dr Vukica Janković

Kontakt

Telefon/viber : +381 64 12 44 336;  011 31 88 548

E-mail: jogasavezsrbije@gmail.com

 

Obuka za instruktore i Učitelje joge u Evropskom hramu svetlosti joge

Joga savez Srbije dobio je ekskluzivno pravo da ponudi pohađanje obuke za instruktore i Učitelje joge u Evropskom hramu svetlosti joge.

Osobe koje su sprečene da nastavu pohađaju kod nas ili žive u drugim gradovima ili državama obuku za instruktore joge mogu pohađati i u ašramskom ambijentu Evropske kuće svetlosti joge u srcu Evrope, u Češkoj Republici.

Trajanje obuke

Intenzivna nastava traje jedan mesec i može se pohađati na dva načina online ili tokom boravka u Evropskom hramu svetlosti joge.

Učesnici biraju da li će nastavu pohađati na našem jeziku ili na engleskom, italijanskom ili češkom jeziku.

Intenzivna jednomesečna obuka u Evropskom hramu svetlosti joge podrazumeva boravak u trajanju od 17 dana. Ostatak nastave se odvija online podrškom.

Smeštaj

Studenti borave u ašramskoj sredini Evropskog hrama svetlosti joge u Češkoj u prelepom ambijentu zaštićene prirodne sredine. Studentima je obezbeđen smeštaj na bazi polupansiona (smeštaj i 2 vegetarijanska obroka). Studenti pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu učeći sve od samih početka uz stručno vođstvo najvećih evropskih eksperata u oblasti joge.

Predznanje

Nastava se odvija od samih osnova pa predznanje nije neophodno. Svi nastavni materijali se dobijaju tokom školovanja.

Prijavljivanje

Zainteresovani mogu pisati na mail: yogalight.eu@gmail.com kako bi im se dostavila kompletna informacija o načinu upisa, terminima, slobodnim mestima, ceni i smeštaju.

Besplatna obuka u Evropskoj kući svetlosti joge

U svakoj generaciji jednom studentu je omogućeno besplatno pohađanje obuke. Da bi se kandidovali za ovu mogućnost dovoljno je putem e-maila: yogalight.eu@gmail.com poslati pismo Vaše zainteresovanosti. Svakog meseca zaseda komisija koja slučajnim odabirom daruje jednog studenta besplatnom obukom.

Sajtovi:

www.joga-akademija.com
www.yogasavezsrbije.com
www.yoga-science.eu
www.yoga-tv.org