Intervju, Brankica Šurlan, časopis Ana

Intervju sa sertifikovanom instruktorkom Joga Saveza Srbije Brankicom Šurlan, ”Matsyendrasana – položaj torzije”, Časopis Ana, decembar 2005.

Intervju Brankica Šurlan,Matsyendrasana položaj ribe