Joga u zdravstvu, 20.05.2011.

Dana 20.5.2011. u prostorijama Joga Saveza Srbije u Novom Beogradu, sa početkom u 17 časova održan je kurs: “Joga tehnike kao pomoć u prevazilaženju hipertenzije” (A-1-1338/11) koji su vodili doc. dr Predrag Nikić, doc. dr Gordana Nikić i dr Ana Miletić.

Joga u zdravstvu

Navedeni programi kontinuirane edukacije namenjeni su zdravstvenim radnicima a akreditovani Odlukom Zdravstvenog Saveta Republike Srbije, Broj: 153 02-575/2011-02 od 01.03.2011. godine.
Medicinski radnici iz različitih zdravstvenih ustanova iz Srbije i Crne Gore upoznali su se sa medicinskim i psihološkim uglom sagledavanja joga teorije ali i praktičnim vežbama koje pripadaju sistemu joga prakse a sve u cilju pomoći u prevazilaženju hipertenzije. Joga pomaže u kreiranju životne filozofije, usvajanju novih plemenitih vrednosti koje kreiraju novi sadržajni životni stil učeći pojedinca da preuzme deo odgovornosti za svoje zdravlje. Pacijent postaje aktivni učesnik u povratku harmonije i zdravlja. Na joga časovima se uči oplemenjivanje (osvešćenje, razumevanje, prihvatanje i upravljanje) telesne, emocionalne, socijalne i suštinske dimenzije pojedinca. Učesnici kursa su praktikovali joga asane, tehnike pranajame i dharane uspevajući da uspostave duboku relaksaciju i mentalni mir. Svim učesnicima kursa otvorena je stalna mentorska pomoć od strane predavača u daljem usavršavanju u oblasti joge.

Najavljeni su i drugi kursevi kao deo programa kontinuirane medicinske edukacije:
1. Joga tehnike kao pomoć u povećanju spremnosti na stres (A-1-1341/11), broj bodova 4,
2. Joga tehnike kao pomoć u povećanju spremnosti na stres kod menadžera (A-1-1337/11), broj bodova 4,
3. Kurs obuke za instruktora joge (A-1-1342/11), broj časova 200, broj bodova 6.