Joga za zdrav život, P. Nikić, 2015

Sa prof. dr Predrag Nikićem, predsednikom Joga saveza Srbije, vođen je intervju pod nazivom “Joga za zdrav život i samousavršavanje” za časopis ” Turistički svet”, broj 73, sepetembar 2015, strana 50-52.

“Joga za zdrav život i samousavršavanje”

Ove godine je u svetu, a i u Srbiji, po prvi put obeležen Dan joge, na osnovu odluke Ujedinjenih nacija da se 21. jun proglasi Međunarodnim danom joge. Upravo taj globalni događaj je pravi povod i za razgovor sa prof. dr Predragom Nikićem, univerzitetskim profesorom, predsednikom Joga saveza Srbije, koji je postdoktorske studije završio u Indiji na Univerzitetu Patanjđali u Haridvaru, proučavajući temu Joga inteligencije. On je, takođe, član Predsedništva Evropske joga federacije i Saveta Svetske joga federacije, mentor novim generacijama instruktora joge i joga energoterapeuta. Jednom rečju, prava ličnost za razgovor o ovoj drevnoj metodi samousavršavanja – staroj čak 4.500 godina, koja je široko prihvaćena i praktikuje se u čitavom svetu.
• Odakle ljubav prema jogi?
– Pri prvom susretu sa jogom u ranom detinjstvu oduševio me njen pristup. Joga je orijentisana na čoveka (individuu) i načine kako čovek sagledava i odnosi se prema pojavnom svetu. Joga u centar interesovanja stavlja „mokšu“ (slobodu pojedinca). Slobodnog pojedinca obuzima osećanje „ispunjenosti“ i sreće, jer mišljenje i ponašanje proizilazi iz ostvarenog mira, radosti i harmonije.

ŠIROKA PRIMENA

• Gde je danas mesto jogi?
– Jogu možemo definisati metodom samousavršavanja kojom se dostiže samorealizacija oslobađanjem od svojih „uslovljenosti“ (vezivanja) i pogrešnih identifikacija. Joga je metod kojim se povećava nivo svesnosti, produbljuje razumevanje i time stiče osnova za upravljanje unutrašnjim potencijalima. Danas se joga izučava u visokoškolskim ustanovama. Korisna primena joge istražuje se u mnogobrojnim naučnim poljima. Efekte praktikovanja joge izučavaju naučni radnici medicinske, sportske, psihološke struke… Upotreba joge je široko rasprostranjena. Vežbaju je starija lica, jer usporava proces starenja, tj. povećava fleksibilnost i pokretljivost. Joga je korisna i u radu sa osetljivim kategorijama, ali i u
omladinskom radu. Jogu praktikuju poslovni ljudi koji žele da steknu veću toleranciju na stres, da nauče veštine brzog, kreativnog odlučivanja, da usvoje dodatne veštine upravljanja timskim radom i upravljanja organizacionom kulturom. U 43 različite organizacije širom Srbije instruktori/ke Joga saveza Srbije sprovode program „joge u organizacijama“ (korprativna joga). Jogu upotrebljavaju fizioterapeuti u radu sa klijentima. Sve češće joga se praktikuje sa umetnicima i sportistima. Lični
časovi joga instruktora sa umetnicima povećavaju nivo kreativnosti i inspiracije. Umetnici uče tehnike disanja koje im obezbeđuju lakoću u umetničkom izrazu. Godine unazad obeležile su korišćenje joge u različitim sportovima. Instruktorke Joga saveza Srbije vodile su časove joge fudbalerima „Crvene
Zvezde“ u okviru njihovih priprema, a potom i fudbalerima „Partizana“, pojedinim repezentativcima odbojkaškog tima, kao i u okviru pojedinačnih priprema tenisera, igrača golfa, šaha…

ZAKONI I ENERGOTERAPIJA

• Kako zakon tretira jogu u Srbiji?
– Zakonski okvir u kom se odvijaju aktivnosti joge u Srbiji uređen je od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta. Od strane Ministarstva zdravlja joga se uređuje Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine. Od strane Ministarstva omladine i sporta joga aktivnosti se uređuju Zakonom o sportu i drugim podzakonskim aktima.
Joga savez Srbije je prošle godine nagrađen za kvalitet obuke instruktora joge. U Joga savezu Srbije sprovodi se program edukacije instruktora joge uz odobrenje nadležnog Ministarstva RS, kao i akreditacione komisije Evropske joga federacije. Prošle godine Joga savez Srbije dobio je pohvalnicu
od Evropske joga federacije za visok kvalitet sprovođenja programa stručnog osposobljavanja instruktora joge. Naši instruktori joge rade širom sveta, jer je naša diploma prepoznata i priznata.
• U čemu je suština joga energoterapije?
– Prošle godine je Joga savez Srbije akreditovao i program obuke za joga terapeute – energoterapeute pred akreditacionom komisijom Evropske joga federacije. Prva generacija polaznika je završila školovanje po ovom programu. Joga energoterapeutski rad bazira se na poznavanju energetske prirode čoveka, energetskih tokova i kretnji, energetskih centara i pravilnostima njihovog normalnog funkcionisanja i načinima harmonizacije kada su tokovi poremećeni. Na naučnoj konferenciji o joga terapiji na kojoj sam učestvovao u Indiji (Mangalor), prezentovani su rezultati naučnih istraživanja efekata joga terapije – energoterapije, ukazujući na sve veći doprinos praktikovanja joge, kao i na potencijale koji se kriju u joga energoterapiji, imajući u vidu njen preventivni značaj kao deo tradicionalne medicine.

AKTIVAN ODMOR UZ JOGU

• Instruktori/ke Joga saveza Srbije u saradnji sa hotelima širom Srbije već godinama upotpunjuju hotelsku uslugu, vodeći časove joge turistima. Kakva su iskustva u saradnji sa hotelima?
– Kvalitetan smeštaj i dobra kuhinja više nisu dovoljni za potpuni odmor.
Turisti očekuju više od toga. Očekuju sadržaje koji su korisni i zabavni.

Joga je nezaobilazan sadržaj svih velikih lanaca hotela, širom sveta. Međutim, svi hoteli se ne
mogu pohvaliti kvalitetom, jer su do skoro časove joge u hotelima vodila nestručna (priučena) lica. Zbog velikog broja pritužbi na kvalitet takvih časova, Evropska joga federacija donela je Odluku kojom se svim hotelijerskim organizacijama preporučuje da angažuju isključivo stručna lica u oblasti joge (instruktore
joge sa diplomom 240 časova), koji su prošli edukaciju u akreditovanoj ustanovi za to (kod nas obuku vrši Joga savez Srbije). U Srbiji je zakonodavac takođe propisao uslove kojim se samo osobama koje su prošle program stručnog osposobljavanja (240 časova) i stekle zvanje „instruktor joge“ dozvoljava da se bave joga strukom. Isto važi i za joga terapijski – energoterapijski rad. Instruktori joge koji su stekli
osnovnu edukaciju od 240 časova, a žele da se bave jogom kao vidom tradicionalne medicine,
prolaze pri Joga savezu Srbije dopunsku obuku za joga terapeute – energoterapeute. Tim vidom tradicionalne medicine mogu da se bave samo osobe sa sertifikatom i licencom. Tri godine unazad hotelski lanci sve više angažuju i stručnjake u oblasti joga terapije – energoterapije. Korisnici turističkih usluga sve više uviđaju značaj njenog efekata, pa je potražnja hotela za joga energoterapeutima sve
veća.
Anketa koja je sprovedena u hotelskim ustanovama Austrije otkrila je da i do 94% turista želi aktivan odmor, dok njih 68% želi aktivan odmor uz časove joge (od čega je 93% ženskog pola, različitih uzrasnih dobi). Razloge velike zainteresovanosti za jogu treba tražiti u načelima na kojima ova 4.500 godina stara disciplina samorazvoja počiva, ali i na zdravstvenim efektima koji se ostvaruju njenim praktikovanjem. Prvo načelo odnosi se na pristup koji joga preporučuje i glasi: „Sve vežbe
i tehnike joge izvoditi u granicama prijatnosti“. Ovaj pristup polako oživljava u svim životnim aktivnostima praktičara. Mekani (umereniji) pristup svom telu, očekivanjima od sebe i
okruženja (života) čini nas umerenim u svemu (u mislima, govornom izražavanju i ponašanju). S toga je sa lakoćom praktikuju deca, srednjoškolci, studenti, ali i starija lica. Drugo hiljadugodišnje načelo joge
glasi: „Svakodnevno postiži svoj maksimum i budi zadovoljan postignutim“. Ovo načelo joge
nas uči da svakodnevna praksa pomera naše dnevne maksimume. Ono što juče nismo mogli da postignemo, sutra sa većom lakoćom dostižemo. Joga nam preporučuje da postignuće samo sebi nije cilj. Joga nas uči kako da svaku svoju aktivnost okupamo zadovoljstvom.
PERFORMANSI, FESTIVALI I TELEVIZIJA
• Pamtimo vas po velikim joga performansima.
Šta njima poručujete?
– Joga performansi su u Srbiji svojevrsni kulturni fenomen. Praktičari joge iz svih krajeva Srbije i drugih zema ljaokupljaju se jednom godišnje nacentralnim trgovima uradosti, prenoseći poruku dobrote. Poruka da je dobrota dar onima koji je čine, šalje se već treću godinu za redom u Beogradu i Novom Sadu. Prve godine iz ulice Kneza Mihaila, druge godine sa Trga Republike, treće godine sa platoa ispred Doma narodne skuštine RS. Bezbroj ljubitelja joge okljupljeni u miru, radosti i ljubavi izvodili su joga serijal „Pozdrav Suncu“. Tridesetominutni program obogatile su i predstavnice
„Art joge Similiris“ revijalnog sastava Joga saveza Srbije.

Slala se poruka da se za trenutak izađe iz užurbanosti koje svakodnevne obaveze nameću sa pitanjem „Šta sada dobro mogu da uradim (za sebe, za ukućane, za prijatelje)?“. Da se za trenutak izađe iz pasivnog posmatranja tuđih života i pomisli „ja imam pravo sebe da nagradim dobrim delom“.
• Joga savez Srbije organizuje i festivale joge…
– Šest godina za redom, na beogradskoj Adi, Joga savez organizuje „Međunarodni festival
joge“ koji okuplja škole iz različitih zemalja u duhu poštovanja različitosti. Festival je od prošle godine upisan u registar međunarodno priznatih festivala joge. Od pre tri godine, naš „Festival joge“ se odvija pod direktnim pokroviteljstvom Evropske joga federacije. Ove godine sproveden je i „Prvi Art joga festival“ koji je okupio učesnike ovog trenutno najpopularnijeg stila joge.
• U Srbiji postoji i naučno društvo koje izučava efekte praktikovanja joge.
– Međunarodno naučno društvo za interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge okuplja najveće autoritete joge iz čitavog sveta. Svake godine, društvo izdaje međunarodni naučni časopis o jogi „Smisao“ u kojem se publikuju rezultati sprovedenih naučnih istraživanja u oblasti joge.
• Već nekoliko godina postoji i Joga TV…
– Joga televizija je internet portal koji ima malu novinarsku redakciju koja se trenutno bavi dokumentovanjem svih naših događaja, intervjuisanjem gostiju (učesnika) naših naučnih konferencija o jogi i festivala joge.
Intervju vodila:
Milica Zorić

Prof. dr Predrag Nikić, intervju "Joga za zdrav život i samousavršavanje", časopis Turisticki Svet -str. 050

 

Prof. dr Predrag Nikić, intervju "Joga za zdrav život i samousavršavanje", časopis Turisticki Svet -str. 050 Prof. dr Predrag Nikić, intervju "Joga za zdrav život i samousavršavanje", časopis Turisticki Svet -str. 050