Sanja Davidović – Simpozijum med. sestara, 2014.

Sanja Davidović, sertifikovana instruktorka Joga centra Bogatić Sanja Bogatić prezentovala je na XIV simpozijumu medicinskih sestara i babica Republike Srbije sa medjunarodnim učešćem rad sa temom: Uloga joge u očuvanju i unapređenju zdravlja odraslog stanovništva. Simpozijum se održao na Tari od 14. do 18. maja 2014. godine.