Savetovanje – nadzor i planovi trenažnom procesu

Dana 16.8.2015. prof. dr Predrag Nikić, održao je predavanje pod nazivom: “Savetovanje – nadzor i planovi u joga trenažnom procesu”.
Predavanje je održano u prepunoj sali Joga saveza Srbije u okviru programa kontinuirane joga edukacije.

Savetovanje