Akcija Vežbajte jogu sa nama, Cosmopolitan, 2011.

Joga savez Srbije, treća godina akcije Vežbajte jogu sa nama, Cosmopolitan, jul 2011.

Joga savez Srbije, Akcija Vežbajte jogu sa nama, Cosmopolitan, jul 2011.