Obuka za instruktore joge – upis u toku

Obuka za instruktore joge vrši se po odobrenom planu nastave. Program stručnog osposobljavanja joga instruktora je odobren od strane nadležnog ministarstva RS i evropske komisije za akreditaciju.

Obuka za instruktore joge

U toku je prijavljivanje kandidata za obuku za instruktore joge.

Edukacija (obuka za instruktore joge) od 240 časova sprovodi se pod mentorskim vođstvom prof. dr Nikić Predraga – međunarodnog majstora joge. Obuka za instruktore joge traje (8 meseci). Za kandidate iz drugih gradova i drugih zemalja pripremljen je program prilagođene nastave.

Pokrenite najbolje u sebi i steknite međunarodno priznati sertifikat .

Za više informacija obratiti se na telefon: 064 12 44 336 ili 011 31 88 548, a možete se javiti i e-mailom na adresu jogasavezsrbije@gmail.com

Obuka za instruktora joge

Program stručnog osposobljavanja instruktora joge (obuka za instruktore joge) sprovodi se na osnovu Rešenja broj: 150-00-2/2013-03 izdatog od strane nadležnog ministarstva RS i odobrenja evropske komisije. Završetkom programa stručnog osposobljavanja (obuka za instruktore joge) polaznik stiče zanimanje instruktor u sportu (joga), zvanje: sportski instruktor, nivo stručne osposobljenosti – treći nivo, a na osnovu Zakona o sportu i Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu.

Za kandidate iz drugih gradova i drugih zemalja pripremljen je program prilagođene nastave. Program stručnog osposobljavanja instruktora joge sprovodi se u skladu sa međunarodnim joga standardima. Naučno-nastavno veće okuplja najveće autoritete iz sveta joge.

Po završetku programa stručnog osposobljavanja instruktora joge, dobija se međunarodno priznato Uverenje, mogućnost za dobijanje dozvole za rad instruktora joge (licenca) i mogućnost članstva u Joga Savezu Srbije. Izdavanje dozvola za rad instruktorima joge, Joga savez Srbije sprovodi u skladu sa Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS 7/2013) i o tome vodi urednu evidenciju.

akademija-1

Polaznicima je omogućeno izučavanje naučne i stručne literature o jogi kao i mogućnost da se uključe u naučna istraživanja efekata joga prakse. Svim polaznicima omogućeno je direktno uključenje u naučno-istraživačke aktivnosti Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge kao i pristup naučnoj literaturi o jogi.

Program stručnog osposobljavanja instruktora joge (obuka za instruktore joge – 240 časova) traje 8 meseci i sprovodi se na osnovu Zakona o sportu i Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS 7/2013).

Polaznici koji pohađaju program stručnog osposobljavanja za instruktore joge prolaze obuku koja obuhvata upoznavanje sa: joga psihološkom praksom, jogom u filozofiiji i nauci, joga anatomijom i fiziologijom, sportskom i joga teorijom i praksom. Polaznici pohađaju opšteobrazovne, teorijsko-metodološke i stručne predmete. Polaznici prolaze faze asistencije, demonstracije i vođenja časova joge pod mentorskim vođstvom Učitelja joge. Nakon završetka obuke polaznici polažu završni (diplomski) ispit uz demonstraciju diplomskog časa pred tročlanom komisijom. Oni koji uspešno diplomiraju stiču nivo stručne osposobljenosti – III nivo, zvanje sportski instruktor, zanimanje – instruktor u sportu (joga).

Budućim instruktorima je omogućeno učešće na Međunarodnoj interdisciplinarnoj naučnoj konferenciji o jogi koja se u organizaciji Joga Saveza Srbije i Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja iz oblasti joge svake godine, u avgustu mesecu, održava u Beogradu u Kongresnom centru Sava.

Budućim instruktorima je omogućeno učešće na Međunarodnom festivalu joge koji se u organizaciji Joga Saveza Srbije svake godine, u septembru mesecu održava na beogradskoj Adi sa ciljem da se građanima Srbije pruži mogućnost da se upoznaju sa različitim školama i stilovima prisutnim u Srbiji i u drugim zemljama sveta.

Budući instruktori, već tradicionalno, učestvuju u Velikom joga performansu koji se svake godine održava u ulici Kneza Mihaila gde zajedno sa zainteresovanim građanima demonstriraju joga serijal Pozdrav Suncu, simbolično najavljujući Akciju joga dani dobrih dela.

Polaznici programa učestvuju kao demonstratori u Akciji Vežbajte jogu sa nama koja se sprovodi u 33 grada širom Srbije sa ciljem da se zainteresovani građani podstaknu da dođu na besplatne časove joge koji se u Beogradu održavaju od maja do septembra meseca u Joga parku na beogradskoj Adi.

Budućim instruktorima je omogućeno dalje stručno usavršavanje učešćem na Međunarodnom joga kampu koji se u organizaciji Joga Saveza Srbije, održava dva puta godišnje u Srbiji ili inostranstvu.

Budućim instruktorima (polaznicima programa) koji žele da se bave jogom u medijima dostupni su resursi redakcije Joga Televizije.

METOD

Praktična nastava podrazumeva učenje asana, krija tehnika, pranajama, pratjahara, djana, dharana, mantra, mudri, bandi, kirtana…

Polaznici uče kako se izvode asane; kako da u položaju ispravno dišu; kako da prepoznaju strateško mesto pažnje i koje dejstvo ostvaruje asana koja se izvodi, oslanjajući se na stare izvore Hatha Joge Pradipike, na iskustvo sistema Rišikeš Akademije i iskustvo Učitelja prof. dr Nikić Predraga.

STIL

U Programom stručnog osposobljavanja instruktora joge obuhvaćeni su sledeći stilovi: Hatha joga, Radža, Bhakti, Nada, Svara joga, Kundalini, Art Joga Similiris i Džnana joga.

ZAVRŠNI ISPIT

Kandidat (polaznik) stiče pravo izlaska na završni, diplomski ispit kada dostavi:
– potvrdu da je ostvario redovno prisustvo u nastavi,
– potvrdu o položenim ispitima.

Završni ispit se polaže pred tročlanom komisijom. Kandidat usmeno brani diplomski rad; samostalno prezentira vođenje časa joge demonstrirajući uvežbanost asana; uvežbanost tehnika; pranajame, mudri, bandi uz ispoljenu zrelost i zadovoljavajuće odgovore na postavljena pitanja od strane članova komisije.

PRIJAVA KANDIDATA

Prijava za upis programa stručnog osposobljavanja za instruktora joge vrši se putem mejla:
jogasavezsrbije@gmail.com