AYUSH – Joga asane u sportu

Nju Delhi: Ministarstvo AYUSH priprema predlog da se joga asanama dodeli

status sporta kako bi se obezbedilo uključivanje u sledeće olimpijske igre.

Joga asane u porodici sporta

Međunarodni dan joge Joga savez Srbije
Nacionalni odbor za promociju i razvoj joge i naturopatije preporučio je priznavanje joga asana

kao sporta kako bi se postigao veći stepen prihvatanja od strane omladine, rekao je vladin zvaničnik

Sekretar u Ministarstvu AYUSH Ranjit Kumar rekao je da se ovaj predlog trenutno

razmatra i da ministarstvo pregovara sa Ministarstvom sporta o tom pitanju.

Pročitati više:

https://www.ndtv.com/india-news/ayush-ministry-considering-proposal-to-give-yoga-asanas-status-of-sports-2074822