Joga Savez Srbije, Sensa, 2011.

Joga Savez Srbije, Sensa, 2011.

Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Republike Srbije, po prvi put, akreditovani su programi kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike, Joga Savez Srbije, Sensa, april...

Read More