Joga u nauci u 2013. godini

Tokom 2013. godine, prof. dr Predrag Nikić, predsednik Joga saveza Srbije i Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, osnivač i predavač na Međunarodnoj joga akademiji, i sertifikovane instruktorke Joga saveza Srbije, prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, direktorka Viktimološkog društva Srbije i predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju, Bosiljka Janjušević, MA psihologije, članica istraživačkog tima Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Dafina Perović, predsednica Joga saveza Crne Gore i Marija Zulić, defektolog – somatoped iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Mihajlo Petrović”, učestvovali su na međunarodnim i regionalnim naučnim konferencijama i stručno-naučnim skupovima na kojima su prezentovali svoje naučne radove iz joge i naučne oblasti kojom se bave.

Joga u nauci u 2013. godini

U 2013. godini prof. dr Predrag Nikić završio je svoje postdoktorsko istraživanje na Univerzitetu Patanjđali u Haridwaru.