Međunarodni naučni časopis o jogi “Smisao” broj 4/2014.

 

Četvrti broj Međunarodnog naučnog časopisa o jogi SMISAO objavljen je u decembru 2014. godine; izdavač časopisa je Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Glavni i odgovorni urednik prof. dr Predrag Nikić. U naučnom časopisu Smisao publikuju se rezultati naučnih istraživanja u oblasti joge.

Izašao je iz štampe četvrti broj naučnog časopisa “Smisao.

Smisao (engl. Sense) je međunarodni naučni časopis o jogi pokrenut 2011. godine u Beogradu. Izdavač je Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, koje promoviše bavljenje naukom u oblasti joge i obelodanjivanje rezultata sprovednih naučnih istraživanja.

Časopis Smisao se štampa dvojezično: na srpskom i engleskom jeziku. Dostupan je svim većim bibliotekama sveta, a u elektronskoj formi na sajtu društva (www.yoga-science.eu), može da se preuzmu svi brojevi u pdf formatu.

Naučno-uređivački i redakcijski odbor okuplja profesore i naučne istraživače iz čitavog sveta.

Članovi redakcijskog odbora časopisa su:

 • Prof. dr Predrag K. Nikić
 • Prof. dr Dušan Mitić
 • Prof. dr Dušan Pajin
 • Prof. dr Milanko Čabarkapa
 • Prof. dr Arun Raghuwanshi
 • Prof. dr Kiran Kumar Salagame
 • Prof. dr Ganesh Shankar
 • Prof. dr V.S. Elamurugan
 • Prof. dr Savita Chintaman Deo
 • Dr Shirley Anne Telles
 • Dr Paul Posadzki
 • Dr Holger Lüttich
 • Prof. dr Surendra Nath Dubey
 • Prof. dr H.R. Nagendra
 • Pratibha Rita Gramann, Ed.M.
 • Dr Ananda Balayogi Bhavanani (Yogacharia)
 • Dr Samprasad Vinod
 • Dr Mukund Bhole (Yogacharia)
 • Vikas Dhikav, MD
 • Dr Bernard Auriol
 • Sri N.V. Raghuram
 • Prof. dr Jitendra Mohan
 • Prof. dr Meena Sehgal
 • Dr Harish Chandra
 • Dr Brankica Šurlan
 • Doc. dr Lazar Cvijić
 • Doc. dr Gordana Nikić
 • Dr Jiří Kubát
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.867562376620601.1073742188.255740887802756&type=1]