Prof. dr Predrag Nikić – predavanje na sajmu knjiga, Centar za promociju nauke, 2014.

Dana 27.10.2014. sa početkom u 12 časova prof. dr Predrag Nikić održao je predavanje pod nazivom “JOGA INTELIGENCIJA KAO NAUČNI KONCEPT”.

Prof. dr Predrag Nikić – predavanje na sajmu knjiga, Centar za promociju nauke, 2014.

Predavanje je održano u okviru aktivnosti Centar za promociju nauke Republike Srbije na 59. međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga a ispred Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge.