Seminar “Joga za decu”, 2014

U okviru Joga saveza Srbije u 2014. godini započet je program dodatnog stručnog osposobljavanja instruktora u oblasti joge za decu.

Stručni seminar je organizovan u tri modula i obuhvata teoriju i praksu, i sledeće nastavne celine:
•    Joga pedagogija i metodika joge za decu;
•    Zdravstvena prevencija u radu sa decom;
•    Etika u radu sa decom, i sigurnost i bezbednost dece;
•    Zakonski okvir (zakonska i podzakonska akta) koji prati rad sa decom.

Seminar “Joga za decu”, 23. 03. – 06. 04. 2014

Joga je holistička razvojna disciplina koja podržava celokupni razvoj deteta, njegov fizički, socio-emocionalni, kognitivni i duhovni. Dobro osmišljeni časovi, u skladu sa uzrastom i razvojnim potrebama omogućavaju deci da napreduju us vim aspektima fizičkog razvoja, da razviju samopouzdanje i samopoštovanje i poštovanje drugih, da ovladaju svojom pažnjom, ali ujedno da uživaju i zabave se.

Obrazovanje joga instruktora za decu nikada ne prestaje, ono zahteva konstantan lični i profesionalni razvoj, istraživanje ove stručne oblasti, razmenu iskustava sa kolegama, konsultacije sa Učiteljem i sa stručnim saradnicima.

Stručnost

Jogu za decu mogu sprovoditi instruktori joge koji su prošli program stručnog osposobljavanja koji se uz odobrenje nadležnog ministarstva u Srbiji sprovodi u Joga savezu Srbije; poseduju dozvolu za rad (licencu) izdatu od nadležnog Saveza; sertifikat kojim se potvrđuje stručna osposobljenost za vođenje Joge za decu i imaju sledeće osnovno akademsko obrazovanje:

1. fakultetsku diplomu iz oblasti fizičke kulture i sporta (Zakon o sportu), ili

2. fakultetsku diplomu u oblasti vaspitno-obrazovnog rada sa decom i mladima.

Vaspitači, učitelji, pedagozi, specijalni pedagozi, psiholozi i nastavnici u svom radu mogu primenjivati programe animacije koji se oslanjaju na jogu, joga teoriju i praksu.

Svi ostali prema Zakonu ne mogu samostalno sprovoditi jogu za decu, ali mogu biti podrška instruktorima sa gore navedenom akademskim obrazovanjem.

Registar instruktora joge sa dozvolom za rad koji su završili dodatni program stručnog osposobljavanja – Joga za decu:

Milica Ivković 063/893 0165
Aleksandra Vuković 065/940 9361
Maja Štrbac 064/024 4510
Vera Nikolić 063/787 9021
Olivera Cvetojević 066/946 6538
Marijana Rodić 064/324 9942

Prvi seminar dodatnog stručnog osposobljavanja “Joga za decu” spoveden je dana 23. 03. – 06. 04. 2014 pod stručnim vođstvom Marijane Rodić, sertifikovane instruktorke joge, diplomirane vaspitačice i omladinske radnice. Predavači na seminaru su bile i dr Ana Miletić i Vera Milićević, sertifikovane instruktorke joge.

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694247517285422.1073741969.255740887802756&type=3]