Seminar za jogu sa decom, 2015.

Seminar za jogu dodatnog stručnog osposobljavanja “Joga za decu” održan je od 22.3-5.4.2015. pod stručnim vođstvom sertifikovanih instruktorki joge: Marijane Rodić, diplomirane vaspitačice i omladinske radnice, dr Ane Miletić i Vere Milićević.

Seminar za jogu sa decom

Joga za decu je program dodatnog stručnog osposobljavanja instruktora u oblasti joge za decu.
Stručni seminar je organizovan u tri modula i obuhvata teoriju i praksu, i sledeće nastavne celine:
• Joga pedagogija i metodika joge za decu;
• Zdravstvena prevencija u radu sa decom;
• Etika u radu sa decom,
• Sigurnost i bezbednost dece;
• Zakonski okvir (zakonska i podzakonska akta) koji prati rad sa decom.
Joga je holistička razvojna disciplina koja podržava celokupni razvoj deteta, njegov fizički, socio-emocionalni, kognitivni i duhovni. Dobro osmišljeni časovi, u skladu sa uzrastom i razvojnim potrebama omogućavaju deci da napreduju us vim aspektima fizičkog razvoja, da razviju samopouzdanje i samopoštovanje i poštovanje drugih, da ovladaju svojom pažnjom, ali ujedno da uživaju i zabave se.
Obrazovanje joga instruktora za decu nikada ne prestaje, ono zahteva konstantan lični i profesionalni razvoj, istraživanje ove stručne oblasti, razmenu iskustava sa kolegama, konsultacije sa Učiteljem i sa stručnim saradnicima.
Stručnost
Jogu za decu mogu sprovoditi instruktori joge koji su prošli program stručnog osposobljavanja koji se uz odobrenje nadležnog ministarstva u Srbiji sprovodi u Joga savezu Srbije; poseduju dozvolu za rad (licencu) izdatu od nadležnog Saveza; sertifikat kojim se potvrđuje stručna osposobljenost za vođenje Joge za decu i imaju sledeće osnovno akademsko obrazovanje:
1. fakultetsku diplomu iz oblasti fizičke kulture i sporta (Zakon o sportu), ili
2. fakultetsku diplomu u oblasti vaspitno-obrazovnog rada sa decom i mladima.
Vaspitači, učitelji, pedagozi, specijalni pedagozi, psiholozi i nastavnici u svom radu mogu primenjivati programe animacije koji se oslanjaju na jogu, joga teoriju i praksu.
Svi ostali prema Zakonu ne mogu samostalno sprovoditi jogu za decu, ali mogu biti podrška instruktorima sa gore navedenom akademskim obrazovanjem.

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.873883675988471.1073742194.255740887802756&type=3]