Siddhi & Siddha joga – stručni seminar

Siddhi&Siddha stil joge u privi plan stavlja moći koje se razvijaju kod praktičara. Praktičari siddha&siddhi joge povećavaju svoje energetske potencijale, usvajajući znanja o načinima upravljanja energijama.

SIDDHI & SIDDHA JOGA – STRUČNI SEMINAR
(S&S joga)

11. avgust 2019.
Instruktori joge koji uče ovaj stil joge prolaze inicijaciju od strane Učitelja i uz njegovu podršku uče o najvećim tajnama joge. Polaznici uče o formiranju energetske vertikale kao i načinima njene upotrebe u svakodnevici.
siddhi & siddha joga
Učinci praktikovanja siddhi & siddha joge:

– bolje razumevanje i prihvatanje sebe i života
– doprinos uspostavljanju zdravstvene ravnoteže
– sposobnost upravljanja emocionalnim odnosima
– efikasnije transformisanje životnih problema

Ako želite da osetite moći koji se skrivaju u Vama i njima da ovladate, ovo je stil joge za vas.
Oplemenite joga ponudu novim znanjima i veštinama koje mogu oplemeniti Vašu i svakodnevicu Vaših praktičara.
Za više informacija obratite se putem maila: jogasavezsrbije@gmail.com
ili putem telefona 064 12 44 336

Prijavljivanje je u toku do formiranja grupe.
Neka je ljubav u nama i sklad sa okolinom