Joga u pripremi sportista – seminar u 2014

Joga u pripremi sportista – seminar u 2014

Joga savez Srbije i Međunarodna joga akademija organizovali su seminar „Joga u pripremi sportista“ namenjen dodatnom stručnom usavršavanju instruktora joge. Seminar je održan u periodu od 12.10. do 2.11.2014. godine. Seminar je obuhvatao teoriju i praksu i sledeće nastavne celine: – Joga kao sportska aktivnost (joga u trenažnom procesu) – predavačica Mirjana Radak; – Zdravstvena prevencija u joga sportu (joga kao vid sportske prevencije, kurativno dejstvo joge u sportu) – predavačica dr Ana Miletić; – Psihološki aspekti joge kao sportske aktivnosti i joge u drugim sportovima – predavačica Bosiljka Janjušević, MA; – Zakonska regulativa o jogi u sportu – predavačica Vera Milićević. Joga u pripremi sportista Joga se već decenijama koristi u trenažnom postupku u raznim sportskim disciplinama. Ona omogućava da se ode dalje od već prepoznatljivih metoda. Rezultati ukazuju da može pomoći u povećavanju koncentracije sportista, poboljšava efekte timskog rada, utiče na obnavljaje već umornih mišićnih grupa, povećava elastičnost i vitalni kapacitet pluća. Stoga je joga sastavni deo svakog ozbiljnog trenažnog tima. Sprovode je instruktori joge koji su steklu dopunska znanja o različitim potrebama sportista ali i dometima joga prakse (indikacijama i kontraindikacijama određenih metoda joge)....

Read More

Sajam sporta u Šapcu, 2014

Sajam sporta u Šapcu, 2014

Dana 19.11.2014. godine sertifikovane instruktorke Joga saveza Srbije Joga Centra Šabac Tamara Vešić i Ljubinka Maričić nastupile su sa programom Art Yoge Similiris na sajmu sporta u Šapcu. Na sajmu sporta su učestvovale i njihove polaznice: Marija Milinković, Zorica Šimić, Sonja Savić, Ana Panović i Anja Savić Riznić  

Read More

Move week – učešće Joga saveza Srbije, 2014

Move week – učešće Joga saveza Srbije, 2014

Joga savez Srbije, granski savez, učestvovao je u manifestaciji Move week koja se održava u periodu od 29.09.-05.10.2014. Pod sloganom „Sve boje života“ članovi Joga saveza Srbije, joga klubovi iz čitave Srbije, održaće veliki broj promotivnih časova joge u tom periodu, vraćajući pažnju na stalno prisutan cilj u svom radu: ZDRAV POJEDINAC- ZDRAVO DRUŠTVO Joga savez Srbije već 20 godina sprovodi aktivnosti u cilju prenošenja poruke da fizička aktivnost, briga o telu i boravak u prirodi mogu značajno uticati na poboljšanje kvaliteta života, pre svega psiho- fizičkog zdravlja. Move week – učešće Joga saveza Srbije Joga savez Srbije okuplja sertifikovane instruktore joge i Joga klubove iz 42 grada Srbije, u kojima se vode programi rekreativnog bavljenja jogom za najširu populaciju stanovništva. Joga klubovi Joga saveza Srbije okupljaju veliki broj praktičara joge svih životnih doba, od 7-107 godina. U cilju podizanja nivoa svesti o neophodnosti I dobrobitima bavljenja fizičkom aktivnošću, Joga savez Srbije tokom čitave godine organizuje niz manifestacija, pre svega, na otvorenim površinama u prirodi koji vode instruktori joge koji su prošli program stručnog osposobljavanja za zanimanje instruktor joge a koji se sprovodi uz odobrenje nadležnog ministarstva Republike Srbije i akreditacionog tela Evropske joga federacije. Joga savez Srbije teži da obezbedi na najvišem akademskom nivou verifikaciju doprinosa praktikovanja joge, da predstavi jogu kao disciplinu koja oplemenjuje životnu svakodnevicu i sve sfere života...

Read More

Joga savez u sportskim pripremama CZ, 2011

Joga savez u sportskim pripremama CZ, 2011

  Sertifikovane instruktorke Joga Saveza Srbije: Vukica Janković i Ana Miletić prilikom vođenja časa joge fudbalerima Crvene Zvezde. Asane koje istežu mišićne grupe, vežbe disanja i koncentracije u značajnoj meri doprinose motivisanosti, timskom radu i povećanju efikasnosti sportista. JOGA SAVEZ SRBIJE DOPRINOSI I DOSTIZANJU VRHUNSKIH REZULTATA U SPORTU Skoro svi ozbiljni sportisti i treneri u svetu imaju lične instruktore joge. Instruktori Joga Saveza Srbije već godinama vode pojedinačne i grupne časove joge sportistima različitih disciplina u postizanju vrhunskih rezultata. Beograd, april, 2011...

Read More

Joga Savez Srbije u pripremama fudbalera C. Zvezde, 2011

Joga Savez Srbije u pripremama fudbalera C. Zvezde, 2011

Instruktorka Joga Saveza Srbije Rada Petrović u pripremama fudbalera Crvene Zvezde u Austriji, jul 2011. Joga je prisutna u pripremama učesnika različitih sportskih disciplina u postizanju vrhunskih rezultata. Joga Savez Srbije u pripremama fudbalera C. Zvezde Utiče na motivisanost sportista, pojačava timski rad, jača koncentraciju sportista, uči sportiste brzom energetskom obnavljanju, brzoj relaksaciji mišićnih grupa, načinima mišićnog istezanja. Posebno doprinosi brzom donošenju ispravnih odluka u toku trajanja utakmica, uči sportiste emocionalnim odgovorima i fokusiranju na pobedu....

Read More

Prof. dr Dušan Mitić, predavanje u JSS, 2011

Prof. dr Dušan Mitić, predavanje u JSS, 2011

Dana 12.10.2011. godine, u prostorijama Međunarodne joga akademije i Joga saveza Srbije gostovao je dr Dušan Mitić, profesor i dekan Fakulteta sporta i fizičke kulture, Univerziteta u Beogradu. Naš gost je govorio o Jogi kao vidu rekreacije i jogi kao vidu sportske discipline. Profesoru Mitiću je tom prilikom predsednik Joga saveza Srbije, dr Predrag Nikić, dodelio sertifikate o članstvu u Naučnom odboru Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, u Naučnom odboru Međunarodnog naučnog časopisa interdisciplinarnih nauka “Joga žurnal: Smisao” i sertifikat za izbor u zvanje počasnog profesora Međunarodne Akademije za školovanje instruktora joge....

Read More

Joga za sportiste, Požarevac, 2014

Joga za sportiste, Požarevac, 2014

Dana 16. aprila 2014. godine u okviru projekta ,Joga za sve” koji finansira Grad Požarevac, pod pokroviteljstvom Joga saveza Srbije, Joga centar,,Sunce” Požarevac je organizovao prvi promotivni čas joge za sportiste u Sportskom centru Požarevac. Joga za sportiste, Požarevac Čas je održao sertifikovani instruktor Joga saveza Srbije, Joga centra “Sunce” Požarevac Božidar Ljubisavljević....

Read More

Članstvo u Sportskom savezu Srbije

Članstvo u Sportskom savezu Srbije

Joga u sportu Dana 26.10.2011. godine, na osnovu zahteva Joga saveza Srbije i predloga Komisije za vrhunski sport i organizacioni razvoj SS Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije je na sednici doneo odluku da se Joga savez Srbije primi za pridruženog člana Sportskog saveza Srbije sa svim pravima i obavezama koja su predviđena Statutom, pravilnicima i ostalim aktima Sportskog saveza...

Read More